Spesialtransport

Gjøvik Taxi disponerer 3 biler som er 8 seter og 2 biler som er 16 seter. Alle disse bilene har plass til 2 rullestoler.

Med disse bilene kan vi også tilby grupper transport på både korte og lange turer, bl.a. med turer til Gardermoen.